KOMPUTADZOO

Paai


kubitlogo
terug
terug

Foto Satyr

Een van de weinige nadelen van onze westerse democratie is de anonimiteit waarmee onze Bovenbazen zich weten te omringen wanneer ze dingen uitspoken die het daglicht niet kunnen verdragen. Besluiten worden niet meer genomen door Jantje of Pietje of Marietje, maar door allerlei ongrijpbare bestuurlijke gremia. En dat is jammer, want als ik er ooit achter kom welke engerds er hier op de KUB verantwoordelijk zijn voor het invoeren van de chipkaart zal ik niet aarzelen ze gillend en schoppend achter hun dure bureaux vandaan te slepen om ze vervolgens op het plein voor gebouw B te laten vierendelen.

Het heeft weinig zin me nu voor de voeten te werpen dat ik een bloeddorstige wreedaard ben, want ik zal daar heus geen paarden voor gebruiken. Er zijn vast wel vier motor-rijdende collega's te vinden die me graag ter wille zullen zijn. Het probleem ligt er eerder in om kettingen te vinden die lang genoeg zijn, zodat iedere medewerker en student die in de feestvreugde wil delen ook een stukje kan vasthouden. Want wat hier op de KUB de afgelopen maanden is gebeurd, lieve lezer, heeft mijn toch al niet zo grote vertrouwen in bestuurders en dat soort volk tot het absolute nulpunt teruggebracht.

Kijk, dat men wil experimenteren met nieuwe en moderner betaalmiddelen, dat kan binnen bepaalde grenzen mijn goedkeuring, ja zelfs enthousiasme wegdragen. Dat de campus van een universiteit daar bij uitstek een geschikte plaats voor is, daar ben ik het ook al mee eens. Dat zulke nieuwe betaalmiddelen kinderziekten vertonen, daar kan ik heel wel mee leven. Dat er echter op de hele campus zonder chipkaart geen reep chokolade of beker koffie meer te krijgen is, valt al onder de ernstiger ongemakken. Maar mat wij werkelijk tot schuimbekkende woede weet op te jagen is het feit dat deze tempel van de wetenschap hiermee nadrukkelijk de zijde heeft gekozen van de wisselaars die door onze Lieve Heer indertijd toch met enige aandrang de tempelhof uit zijn gegeseld.

Want kom bij mij niet met die schandalige uitvluchten aan dat ons mensapersoneel niet te vertrouwen is, of dat het zo gevaarlijk is om de automaten leeg te halen en het geld naar de bank (nota bene op de campus zelf) te brengen. Dat zijn botte leugens; de chipknip is echt niet ontworpen om de veiligheid op straat te verhogen en dat weten onze bestuurders verdomd goed. Nee, de werkelijke reden is dat de banken een absolute greep willen krijgen op onze bestedingen; dat ze de geldstromen in de samenleving tot op de individuele transactie in kaart willen hebben om zichzelf zo nog schunniger te verrijken. Dat de Bovenbazen van deze universiteit daaraan hebben willen meewerken is een schande en het doet mij in het openbaar twijfelen aan hetzij hun verstand, hetzij hun integriteit.

Grrr.KOMPUTADZO
Paaiterug
terug

c kubit