Komputadzoo

Paai
KUBITlogo
Jrg. 5/nr. 3 maart-april 1998
lijn
Foto Satyr Ik heb altijd mijn bedenkingen gehad tegen de manier waarop we hier in Nederland de jeugd proberen te wapenen tegen racisme en fascisme. Zeker: goede bedoelingen te over, maar als je naar het netto resultaat kijkt blijkt steeds weer dat men een fascist per definitie ziet als iemand die zich minimaal op stevige laarzen voortbeweegt en liefst een Duits accent bezigt en ook de strijd tegen het racisme ontaardt soms in een karikatuur; het meest sappige voorbeeld is wel de beruchte briefkaarten actie van een of andere disk-jockey, waarin achter een voorgevel van van rechtvaardige verontwaardiging heel wat onfrisse sentimenten de vrije loop werden gegeven.

Zelf heb ik het nooit zo op die specifieke vormen van anti-fascisme gehad. Mijn ouders wonen al twintig jaar in Duitsland en het is verbazingwekkend hoe hun buren op echte mensen lijken, zelfs al zijn ze ouder dan zeventig en hebben ze een arm of been in Stalingrad laten liggen.

De reden voor deze sombere overpeinzing is een nieuwe ster aan het firmament van Internet en WWW die zich etaleert onder de naam 'Anti-Leraren-Netwerk'. Doel van de operatie: om leraren waar je een hekel aan hebt voor lul te zetten, om hun eigen woorden maar te gebruiken: een website waar iedereen de meest onzinnige beschuldigingen en scheldpartijen tegen zijn of haar leraar mag neerzetten, liefst met een foto van het slachtoffer.

Tot zover niks mis mee - waarom geen schoolkrantjes op Internet zou je zeggen en wat heeft het eigenlijk met fascisme te maken? In geen velden of wegen een laars te bekennen en slechts e'e'n leraar Duits in het huidige rijtje.
Helaas. Centraal in het verhaal staat dat dit alles onder garantie van anonimiteit gebeurt. Je mag dus zeggen en beweren wat je wilt, zonder dat je ooit de verantwoording daarvoor op je hoeft te nemen.

Onze fixatie op een bepaalde uiterlijke vorm van het fascisme doet ons voorbijgaan aan het feit dat fascisme niet alleen een staatsvorm is, maar ook een mentaliteit. De mentaliteit van de schop in de rug, de anonieme brief. De mentaliteit van gemakkelijke slachtoffers vinden om zo het groepsgevoel te verstevigen - het samen in elkaar meppen van het jongetje met de bril en hard weglopen als de meester komt. Anoniemiteit, en van daaruit met alle macht proberen andere mensen te beschadigen.

Als het Anti-Leraren Netwerk het lef had gehad om de eigen namen te gebruiken was ik er schouderophalend aan voorbij gegaan: schoolkrantjes interesseren me al lang niet meer en een pittig conflict tussen scholieren en een leraar kan best wel nuttig zijn voor beide partijen.
Maar anoniem? Op het Internet, ten aanschouwen van heel Nederland?
Nee. Nee, dank je.

Paai

Naschrift: uiteraard heb ik de webmaster van deze site een voorproefje gegeven van de literaire hoogstandjes die zijn activiteiten bij mij wakker maakten. Of het ermee te maken heeft weet ik niet, maar vanaf die dag vermeldt hij zijn naam op de eerste webpagina en daarmee vervalt het belangrijkste bezwaar dat ik tegen zijn WWW-site heb.

lijn
Archief Archief Zoeken Zoeken Mail Mail Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kubit homepage Kubit homepage