Aan alle Huzaren die dit lezen

 

"een verklaring en tevens een verontschuldiging"

De Huzaar, die al deze wonderschone en echte Huzaren-verhalen heeft verzameld, opgeschreven en met tekeningetjes verluchtigd, weet dat menig Huzaar zal uitroepen:

"Ja-maar, dit is toch gebeurd toen en toen en niet...!"

Huzaren, ik weet het en vraag om vergeving. Maar al die mooie verhalen, al die sterke verhalen, onder elkaar vertelt en weer opnieuw verder vertelt en bijgekleurd in de loop der lange Jaren, mochten toch niet voor het nageslacht verloren gaan ?

 

Het is ook min of meer uw eigen verhaal. Al heb ik, om het tot een goed lopend verhaal te krijgen, opnieuw laten beleven en ten tonele laten voeren door de Huzaren van lichting 1939 op de Trip van Zoudtlandt-kazerne.

 

Het Derde Peleton, Eerste Eskadron, en ik was een van die "Laatste Huzaren".

 

En in het veldleger, tussen al die "oude stompen" was ik toch echt wel de "Big" met mijn prille 20 jaren. De gemiddelde leeftijd van de toen gemobiliseerde Huzaar van het 6 E.W. lag tussen de 30 en 35 jaar.

 

Hoeveel van deze mannen zullen er nog zijn ? En zo ze er nog zijn, wie zal zich de "Big" van toen herinneren en de mannen van het Derde Peleton, Eerste Eskadron, Lichting 1939.

 

In de kazerne en in het mobilisatie-verhaal heb ik jullie allen laten meespelen. De Huzaar die.en die, mag een Huzaren-stukje uithalen. De Huzaar zo en zo, mag een soldaten-grap ten tonele voeren en ik zelf houd ook wel eens iemand voor de gek of word voor de gek gehouden.

 

Jullie zullen bij het lezen van dle Huzaren-schelmenstukjes ook verbaasd uitroepen:

"maar dat was toch niet de Huzaar......, maar de Huzaar....?!"

Wie kan het allemaal nog zo precies weten ? De wonderschone dagen van toen liggen al zover achter ons. En wat maakt het eigenlijk uit wie wat gedaan heeft. De hoofdzaak is, dat als wij dit lezen en onze herinneringen opnieuw opgefrist worden, wij met een weemoedige glimlach terugdenken aan die tijd, die toch wel. een belangrijk deel van ons leven was.

Misschien wel de mooiste tijd, omdat wij toen nog "Jong Huzaar" waren !

De Huzaar

Sjef Paijmans 3-1-2 R.H. Lichting 1939.