Punica Fides

Thiel, J.H., "Punica Fides", Mededelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen, Nieuwe reeks Deel 17, afdeling letterkunde Nos 1-12, 1954

Dit artikel bevat een unieke beschrijving van de Carthaagse oorlogen, de manier waarop de Romeinen de bestaande verdragen braken en hoe ze dit voor het nageslacht wisten te verbergen. Ook interessant is het te lezen hoe "modern" de internationale verdragen in de derde eeuw voor Christus waren en hoe de Romeinse buitenlandse politiek van toen op de Amerikaanse van nu lijkt.
Verder zijn natuurlijk de demonisering van de vijand en alle andere methoden om de geschiedenis te vervalsen nu nog even actueel als toendertijd.