Boeken die niet verloren mogen gaan

Als ik er niet meer ben zijn deze teksten in feite verloren. Ik vraag dus iedere lezer om deze bestanden te copieeren en zo veilig te stellen. Dank.

Niels Jacob van Heerne "De dood zit op het vinkentouw", De Duindoorn Antwerpen, g.j.

Sober verslag van zijn ervaringen in de na-oorlogse Nederlandse concentratiekampen.

We hebben op Google geen referenties gevonden naar deze schrijver of naar de
uitgever, vandaar het besluit het boek op deze manier aan de vergetelheid te
ontrukken. Mochten de schrijver of auteursrechthebbenden bezwaar hebben tegen
deze openbaarmaking, dan horen we dat graag.

Misschien is de auteur Jan van Rheenen.

Het boek is ook ge-OCR'd, maar niet verbeterd. Als iemand die taak op zich wil nemen,
zodat het ook door e-readers te lezen is, dan graag.

Verandering Dankzij het werk van Steven Verbeek hebben we nu een pdf en een doc van het boek in z'n orginele layout: Hier de pdf-versie en hier de doc-versie. Daarmee zijn de volgende links eigenlijk overbodig geworden. Dank Steven!

De scans (2 bladzijden per scan). 28 Mb.

Ga naar de afzonderlijke paginas

Ga naar de ge-OCRde tekst.

NB: de paginas 124 en 125 waren per ongeluk niet gescand, ze zijn later (1 okt 2019) toegevoegd.

Hans Paijmans (paai@paijmans.net)