Herinneringen aan mijn Diensttijd

bij

het Tweede Regiment Huzaren

 

door

Sjef Paijmans

 

 

 

 

   voor MIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN; 12 JULI 1984  


Sjef Paijmans werd op 12 juli 1919 geboren te Oisterwijk. Na zijn huwelijk in 1947 woonde hij korte tijd op de Blokhut bij de Hondsberg, daarna tot 1960 op de Posthoorn vlakbij het kasteeltje 'De Nemelaer' te Haaren. De laatste jaren woonde hij met zijn vrouw en zijn dochter in Nistertal, in het Westerwald, waar hij op 23 oktober 2006 is overleden.

In de zeventiger en tachtiger jaren heeft hij zijn hele levensgeschiedenis op schrift gesteld. Een deel daarvan, zijn jeugd is gepubliceerd op Internet; Digitaal Oisterwijk http://www.do.nl/historie/paai/index.htm. Zijn militaire dienst als Huzaar in 1939/1940 is gepubliceerd op Internet adres http://paijmans.net/ met tekeningen van de auteur. Het gedeelte over de tweede wereldoorlog en de nasleep daarvan is nog niet openbaar gemaakt, hoewel het is gedeponeerd op het streekarchief te Tilburg en het op verzoek is in te zien.

Publicatie op Internet betekent nadrukkelijk niet dat er op deze teksten geen copyright geldt. Elke vorm van openbaar maken in welke vorm dan ook op andere wijze of via andere sites is dan ook niet geoorloofd zonder toestemming van de auteur.

Email en correspondentie via Hans Paijmans

paai@paijmans.net

Houwenberg 2A
5985PE Grashoek

Voorpagina Boek

Huzarenlied

Aan alle Huzaren die dit lezen:

"een verklaring en tevens een verontschuldiging"


 

Inhoud

 

1.     DE EERSTE DAG.                                                    1

 

2.     VAN RECRUUT TOT HUZAAR.                             9

 

3.     Voormobilisatie                                             42

 

4.     Mobilisatie                                                         48

 

5.     Veldleger                                                          71

 

6.     Oorlogsdreiging                                           95

 

7.     Oorlog                                                               115

 

8.     Demobilisatie                                                 149